Jste zde:  
::
::
Projekt ROVNÁ PÁTEŘ

Projekt ROVNÁ PÁTEŘ

Nadační fond Věra Čáslavská připravuje pilotní fázi projektu ROVNÁ PÁTEŘ. Hlavním cílem  je naučit předškolní děti v mateřských školách ve věku 5-7let sestavu cviků. Pravidelným (každodenním) cvičením si děti zautomatizují správné návyky držení těla a to ještě dříve, než nastoupí do školy nebo začnou s pravidelným sportovním tréninkem.Sestava cviků je připravena našimi předními fyzioterapeuty.

Proškolení fyzioterapeuté naučí děti  (a učitelky) ve školkách  sestavičku ROVNÁ PÁTEŘ.

Dlouhodobým cílem je rozšíření sestavy do všech MŠ v ČR. Budeme se snažit naučit nejen děti a pedagogický sbor, ale věříme, že  i jejich rodiče a prarodiče sestavu a podporovat tak ROVNOU PÁTEŘ Čechů ve spojení se jménem naší nejúspěšnější sportovkyně, paní Věry Čáslavské.

Pilotní fáze projektu proběhne za podpory Nadace ČEZ a jejich aplikace Pomáhejme pohybem (EPP). 

Věra Čáslavská

Kdo podstoupí riziko, postaví se světu a čelí mu s odvahou, toho čeká obrovská odměna.

Touto odměnou je SEBEÚCTA.

Věra Čáslavská, Život na Olympu